Chefredaktör/Ansvarig utgivare/Formgivare

Peter Larsson
peter@gasolinemagazine.se

Medarbetare

Håkan Erixon
erixon@gasolinemagazine.se

Henrik Forss
hank@gasolinemagazine.se

Sneeky Pete
sneekypete@gasolinemagazine.se

Per Webb
per@gasolinemagazine.se

Prenumeration

Nyteckning
Adressändring
Saknad eller skadad tidning

Företagsannonser

annonsera@gasolinemagazine.se