Företagsannonser

Här visar vi våra olika annonsalternativ och priser.

MATERIALSPECIFIKATION & PRISER

Alla priser är exklusive moms

TEKNISK SPECIFIKATION & KONTAKT

Format

Vi tar emot bilder i formaten PDF, JPEG, TIFF och PSD. Allt material skall vara högupplöst, 300 dpi.
Kontakta gärna oss om du är osäker på inställningarna.

Annonsvillkor

Avbokningar meddelas senast två veckor före materialdagen. Tidningen ansvarar inte för fel i annonser om materielet
är bristfälligt eller inte har levererats i tid. Tidningens ansvar för fel begränsar sig till högst annonskostnaden.

UTGIVNINGSPLAN

Annonsbokning & Materialinlämning

Tel: 08-394800
E-post: annonsera@gasolinemagazine.se Adress: Tullgårdsgatan 10, 116 68 Stockholm