Vill du bli återförsäljare för Gasoline Magazine?

– Sveriges ledande tidning för motorentusiaster.

Vi bygger för närvarande upp ett återförsäljarnät i Sverige. 

Vår ide är att ni er butik och/eller webshop säljer tidningen, vilket förhoppningsvis också ska kunna ge er merförsäljning.

Vi kommer på denna hemsida och i tidningen informera om hos vilka återförsäljare man kan köpta lösnummer av tidningen.

Är du intresserad maila direkt till maria@gasolinemagazine.se eller ring 08-39 48 00